МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.706896551724%
916
     ДААТГУУЛААГҮЙ 0.9698275862069%
9
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21551724137931%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10775862068966%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |419
Энэ 7 хоногт |2982
Энэ сард |6245
Энэ жил |50591
2018 онд |71255
ЭХМК -н 2019.05.02 -ны хурлын тэмдэглэл
Зургаар оруулав ...
28   0   2019-05-07   17:09:11
Нээлттэй ажлын байрны зар
Зургаар оруулав ...
24   0   2019-05-06   16:39:17
Бүх банкны картаар үйлчилж байна
Хаан банктай хамтран ПОС машин ажиллуулж байна. Даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүх банк ...
35   0   2019-05-06   04:11:25
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 04 сарын 26 нд ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД болно
Өвөрхангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2019.04.26 -нд ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД нээлт ...
43   0   2019-04-24   07:56:08
Аймгийн цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагаатай танилцав
Аймгийн цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар мэдээл ...
45   0   2019-04-15   07:05:20
Аймгийн архивын газраас сургалт авав
Аймгийн архивын газрын ажилтан Сонинбаяр 2019.04.12 ны өдөр хэлтсийн ажилчдад баримт бичиг архивлах ...
52   0   2019-04-15   07:04:31
УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ
Уралдааны болзол ...
74   0   2019-04-11   07:48:09
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго: Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны нягтлан бодогчийг ир ...
50   0   2019-03-15   11:37:16
Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах аян
Тэтгэмж тогтоолт, олголт, сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үндэслэлийг шалгах аян 2019.05.01 -г хүртэ ...
40   0   2019-03-04   12:36:27
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК -д СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2019.03.02 -ны Өвөрхангай аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК -ны сумдын ажилтнуудад нийгмийн даат ...
79   0   2019-03-04   01:29:42
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго: Нийгмийн даатгалын хэлтсийн бичиг хэрэг, хүний нөөцийн ажилтан и ...
28   0   2019-03-01   13:36:37
ӨВӨРХАНГАЙ АЗЗА ХХК -Д СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2019.03.01 -ны өдөр Өвөрхангай аймгийн АЗЗА ХХК-д Нийгмийн даатгалын холбогдолтой хууль, журам, өөрч ...
79   0   2019-03-01   04:54:28
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өөрчлөлт 2019 он
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өөрчлөлт ...
131   0   2019-01-02   02:35:00
Од техникийн захын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт мэдээлэл өгөв
2018.11.22 -ны өдөр Од техникийн захын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 16 иргэн, даатгуулагчид нийгмийн да ...
136   0   2018-11-22   09:35:52
Улсын тэргүүний Мэргэд цогцолбор сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад ерөнхий мэдлэг олгов
2018.11.14 -ны өдөр хэлтсийн сүлжээ зохицуулагч Д.Очирбат, тэтгэврийн байцаагч С.Эрхэмбаяр нар улсын ...
174   0   2018-11-14   09:45:15
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
Огноо: 2018.11.01 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд ...
202   0   2018-11-01   04:05:02
Такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд хуулийн сурталчилгаа хийв
Аймгийн төвийн такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын хуулийн талаар сурталчилгаа хийв. ...
136   0   2018-10-23   11:33:51
Сургалт зохион байгуулав
2018.10.17 ны өдөр Арвайн дэвшил ХХК, Баян Дөхмийн хурд ХХК, Энэрлийн эх католик сүм, Ноос ирээдүй Х ...
150   0   2018-10-17   09:33:04


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД