МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.704103671706%
914
     ДААТГУУЛААГҮЙ 0.9719222462203%
9
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21598272138229%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10799136069114%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |202
Энэ 7 хоногт |1828
Энэ сард |5399
Энэ жил |29335
2018 онд |71255
Аймгийн цагдаагийн газрын 2018 оны үйл ажиллагаатай танилцав
Аймгийн цагдаагийн газрын 2018 онд хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар мэдээл ...
5   0   2019-04-15   07:05:20
Аймгийн архивын газраас сургалт авав
Аймгийн архивын газрын ажилтан Сонинбаяр 2019.04.12 ны өдөр хэлтсийн ажилчдад баримт бичиг архивлах ...
5   0   2019-04-15   07:04:31
УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ
Уралдааны болзол ...
11   0   2019-04-11   07:48:09
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК -д СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2019.03.02 -ны Өвөрхангай аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК -ны сумдын ажилтнуудад нийгмийн даат ...
31   0   2019-03-04   01:29:42
ӨВӨРХАНГАЙ АЗЗА ХХК -Д СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2019.03.01 -ны өдөр Өвөрхангай аймгийн АЗЗА ХХК-д Нийгмийн даатгалын холбогдолтой хууль, журам, өөрч ...
32   0   2019-03-01   04:54:28
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өөрчлөлт 2019 он
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өөрчлөлт ...
83   0   2019-01-02   02:35:00
Од техникийн захын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт мэдээлэл өгөв
2018.11.22 -ны өдөр Од техникийн захын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 16 иргэн, даатгуулагчид нийгмийн да ...
78   0   2018-11-22   09:35:52
Улсын тэргүүний Мэргэд цогцолбор сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад ерөнхий мэдлэг олгов
2018.11.14 -ны өдөр хэлтсийн сүлжээ зохицуулагч Д.Очирбат, тэтгэврийн байцаагч С.Эрхэмбаяр нар улсын ...
124   0   2018-11-14   09:45:15
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
Огноо: 2018.11.01 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд ...
152   0   2018-11-01   04:05:02
Такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд хуулийн сурталчилгаа хийв
Аймгийн төвийн такси үйлчилгээ эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын хуулийн талаар сурталчилгаа хийв. ...
86   0   2018-10-23   11:33:51
Сургалт зохион байгуулав
2018.10.17 ны өдөр Арвайн дэвшил ХХК, Баян Дөхмийн хурд ХХК, Энэрлийн эх католик сүм, Ноос ирээдүй Х ...
102   0   2018-10-17   09:33:04
Хяналт шалгалтын мэдээ
Хэлтсийн 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу удирдамж боловсруулан батлуулж, шалгалтыг 201 ...
94   0   2018-10-05   03:41:18
Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын комиссын нүүдлийн хурлын мэдээ
2018.05.25 нд Сант сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй 108 иргэнийг дахин магадлав. 2018.07.06 нд Хужирт ...
115   0   2018-10-05   03:09:51
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ОРОН ТООНЫ БУС ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Нийгмийн даатгалын тө ...
264   0   2018-09-28   12:52:19
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг
Өвөрхангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс зохион байгуулсан "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийн үеэ ...
103   0   2018-09-21   02:55:24
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЕСДҮГЭЭР САРЫН 21-НД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нийгмийн даатгалын байгууллага иргэдэд нээлттэй ажиллаж, хүрч ү ...
153   0   2018-09-20   02:57:13
Дэлхийн зөнгийн хамт олонд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгууллаа
2018.09.14 Өвөрхангай аймгийн Дэлхийн зөнгийн хамт олонд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар ...
100   0   2018-09-14   03:02:28
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ
2018 оны 09 сарын 14-ны өдөр "ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ" Арвайхээр суманд зох ...
104   0   2018-09-14   02:59:49
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн төлөвлөгөөний дагуу Нийгмийн даатгалын ...
132   0   2018-09-04   03:05:11
MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо шаардлага олон улсын стандарт МОДУЛЬ 1 тойм сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
Өвөрхангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежмен ...
205   0   2018-07-19   01:37:00


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД