НЭВТРЭХ
2022 оны 04 дүгээр сард нийт 481 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 515 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (429 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (3 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (49 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 481
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:24:13 07:16:03 18
Тасалбаргүй 00:03:51 29:47:32 463
00:04:37

37:03:35

Биечлэн 00:05:00 36:35:56 438
Утсаар 00:04:02 00:16:10 4
Цахимаар 00:00:17 00:11:29 39
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 21, Арвайхээр - 180, Богд - 77, Батөлзий - 12, Зүүнбаян-Улаан - 6, Тарагт - 1, Хужирт - 10, Гучин-Ус - 2, Баянгол - 9, Нарийнтээл - 92, Баян-Өндөр - 7, Өлзийт - 3, Хархорин - 20, Төгрөг - 5, Сант - 4, Есөнзүйл - 1, Бүрд - 3, Хайрхандулаан - 28 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-32, Архивын лавалгаа авах /цахим/-14, Архивын лавлагаа авах /баримт/-22, Зөвлөгөө /бусад/-2, 70
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /СД/-3, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-24, 33
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-56, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-16, АЖНД /2020 оны/-2, 74
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-12, 12
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 9
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, 6
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-12, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-5, Зөвлөгөө /СД/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-26, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Тодорхойлолт авах-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-25, 100
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-72, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 93
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 11
14 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-10, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
15 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Зөвлөгөө /СД/-2, 5
16 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-15, Оршуулгын тэтгэмж-5, 20
17 Батбаатар.Эр
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
18 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
19 Батбаатар.Мө
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
20 Ням.На
(Хужирт)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 17
21 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
Зөвлөгөө /СД/-1, Оршуулгын тэтгэмж-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 28
22 Буяннэмэх.Мя
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-03 16:53:51, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр