НЭВТРЭХ
2022.05.04 нд 10 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

6 төрлийн үйлчилгээг 10 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (9 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 10
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:00:58 00:09:46 10
00:00:58

00:09:46

Биечлэн 00:01:02 00:09:25 9
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:21 00:00:21 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 2, Уянга - 3, Нарийнтээл - 2, Богд - 1, Хайрхандулаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, 1
2 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 3
5 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
НДШ тайлан өгөх-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 2
6 Намжилмаа.Нэ
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-04 18:00:41, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр