НЭВТРЭХ
2022.05.06 нд 14 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

5 төрлийн үйлчилгээг 15 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (13 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 14
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:33 00:21:53 14
00:01:33

00:21:53

Биечлэн 00:01:33 00:21:53 14
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 3, Нарийнтээл - 7, Сант - 2, Батөлзий - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
2 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 7
4 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-06 18:02:57, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр