НЭВТРЭХ
2022.05.02-05.06 нд нийт 113 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 117 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (108 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 113
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:18 00:30:55 3
Тасалбаргүй 00:03:16 05:59:36 110
00:03:27

06:30:31

Биечлэн 00:03:46 06:28:20 103
Утсаар 00:00:12 00:00:25 2
Цахимаар 00:00:13 00:01:46 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 13, Арвайхээр - 26, Уянга - 7, Хайрхандулаан - 12, Нарийнтээл - 36, Бүрд - 1, Батөлзий - 4, Гучин-Ус - 1, Хужирт - 2, Сант - 2, Баян-Өндөр - 1, Баянгол - 4, Есөнзүйл - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-8, 10
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 10
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвлөгөө /СД/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 15
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-24, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 36
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 3
11 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
12 Батбаатар.Эр
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
13 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
14 Ням.На
(Хужирт)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 4
15 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
Оршуулгын тэтгэмж-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвлөгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 12
16 Буяннэмэх.Мя
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 4
17 Намжилмаа.Нэ
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-06 18:04:12, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр