НЭВТРЭХ
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд шимтгэлийн тайланг тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар хүлээн авах зорилгоор “Нью компас” ХХК-тай хамтран 2022.05.16-2022.05.20-ны өдрүүдэ

 

НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-11 17:41:38, С.Баасанбат, Арвайхээр