НЭВТРЭХ
2022.05.12 нд 6 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

5 төрлийн үйлчилгээг 6 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (6 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 6
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:02:48 00:16:50 6
00:02:48

00:16:50

Биечлэн 00:02:48 00:16:50 6
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 1, Богд - 3, Нарийнтээл - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
2 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
3 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-12 18:00:12, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр