НЭВТРЭХ
2019.09.19 нд 98 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 104 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
87% (85 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
13% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
98
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 95 04:35:19 00:02:53 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:00 04:54:01 98 3 00:18:42 00:06:14 Утсаар
00:03:00 04:54:01 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 42, Батөлзий - 45, Сант - 3, Хархорин - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-5, 5
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
3 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /өгөх/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 17
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-2, 10
8 Чинбаяр.Цо
(Батөлзий)
Зөвөлгөө /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 13
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 34
10 Энхтуул.Ба
(Сант)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
11 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Материал /өгөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
12 Наранцогт.Га
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-19 18:38:00, Д.Очирбат, Арвайхээр