НЭВТРЭХ
2022.05.01-12 нд нийт 189 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 197 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (176 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 189
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:42 01:04:14 6
Тасалбаргүй 00:02:47 08:31:42 183
00:03:02

09:35:56

Биечлэн 00:03:27 09:22:51 163
Утсаар 00:02:45 00:08:16 3
Цахимаар 00:00:12 00:04:49 23
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 23, Арвайхээр - 54, Уянга - 8, Хайрхандулаан - 17, Нарийнтээл - 55, Бүрд - 1, Батөлзий - 5, Гучин-Ус - 1, Хужирт - 2, Төгрөг - 3, Сант - 3, Баян-Өндөр - 2, Баянгол - 8, Есөнзүйл - 4, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-23, 25
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 10
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-19, 19
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 8
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Зөвлөгөө /СД/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 28
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, НДД баталгаажуулах /СД/-32, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Данс асуух-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 55
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 3
12 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
13 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
14 Батбаатар.Эр
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
15 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
16 Ням.На
(Хужирт)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 4
17 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвлөгөө /СД/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Оршуулгын тэтгэмж-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 17
18 Буяннэмэх.Мя
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 4
19 Намжилмаа.Нэ
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-12 23:57:27, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр