НЭВТРЭХ
2022.05.13 нд 98 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 103 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (92 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 98
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:16 00:43:38 6
Тасалбаргүй 00:02:02 03:07:53 92
00:02:21

03:51:31

Биечлэн 00:02:44 03:39:18 80
Утсаар 00:03:03 00:09:10 3
Цахимаар 00:00:12 00:03:03 15
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 40, Богд - 10, Нарийнтээл - 19, Батөлзий - 2, Төгрөг - 3, Баян-Өндөр - 1, Хайрхандулаан - 14, Сант - 1, Хархорин - 3, Баянгол - 4, Уянга - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-15, Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, 18
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-3, Зөвлөгөө /бусад/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 15
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 9
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 4
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 13
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Данс асуух-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 19
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
11 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
12 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
13 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 14
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-13 18:10:27, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр