НЭВТРЭХ
Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн мэдээ

Өдөрлөгт хийт 1436 даатгуулагч оролцосн байна.

2019.09.20-21 -ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж өнгөрлөө. Тус өдөрлөг нь салбарын хууль, журмыг сурталчлах, шинэ үйлчилгээг иргэд, даатгуулагчид таниулах, мэдээлэх зорилготой байсан. Өдөрлөгийн арга хэмжээнд нийт 1436 даатгуулагч оролцсоноос 375 даатгуулагч тэтгэвэр, тэтгэмж, шимтгэл, аппликейшний талаар мэдээлэл, зөвөлгөө, 275 даатгуулагч дэвтэр баталгаажуулах, шимтгэл төлөх зэрэг үйлчилгээ авсан байна.

НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-21 17:03:30, Д.Очирбат, Арвайхээр