НЭВТРЭХ
2019.09.30 нд 64 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 64 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
83% (53 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
17% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
64
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 55 01:28:25 00:01:36 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:35 01:42:01 64 9 00:13:36 00:01:30 Утсаар
00:01:35 01:42:01 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 45, Гучин-Ус - 3, Хархорин - 16 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Булган.Су
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 24
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /СД/-2, Тэтгэвэр авах /шинэ/-5, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 12
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 3
7 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, НДШ тайлан өгөх-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр авах /шинэ/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, 14
8 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр авах /шинэ/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-30 21:33:52, Д.Очирбат, Арвайхээр