НЭВТРЭХ
2019.10.01 нд 61 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 62 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
82% (50 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
18% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
61
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:47 00:03:08 4 61 02:31:53 00:02:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:36 02:28:45 57 0 Утсаар
00:02:29 02:31:53 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 52, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 1, Хархорин - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 20
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, 18
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр авах /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тодорхойлолт авах-1, 3
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 6
10 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, 1
11 Энхтүвшин.Б
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-01 20:01:48, Д.Очирбат, Арвайхээр