НЭВТРЭХ
2019.10.02 нд 99 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 110 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
87% (86 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
13% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
99
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:19 00:32:27 14 97 03:18:34 00:02:02 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:58 02:47:28 85 2 00:01:21 00:00:40 Утсаар
00:02:01 03:19:55 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 91, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 1, Хархорин - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, 2
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-8, НДШ тайлан өгөх-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 14
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
4 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-11, Зөвөлгөө /СД/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 43
5 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 26
7 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 9
8 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, 1
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Тэтгэвэр авах /шинэ/-1, 1
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
11 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр авах /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 6
12 Энхтүвшин.Б
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-03 00:15:40, Д.Очирбат, Арвайхээр