НЭВТРЭХ
2019.10.04 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 53 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
89% (47 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
11% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
53
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:14 00:02:29 2 52 02:09:21 00:02:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:30 02:07:48 51 1 00:00:56 00:00:56 Утсаар
00:02:27 02:10:17 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 48, Батөлзий - 4, Гучин-Ус - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 21
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 11
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 5
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-7, Тодорхойлолт авах-1, 8
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-04 23:36:26, Д.Очирбат, Арвайхээр