НЭВТРЭХ
2019.10.08 нд 26 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 28 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (22 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
26
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:59 00:00:59 1 26 01:04:50 00:02:29 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:33 01:03:51 25 0 Утсаар
00:02:29 01:04:50 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 23, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 1, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 15
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
7 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 1
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-08 17:46:56, Д.Очирбат, Арвайхээр