НЭВТРЭХ
2019.10.14 нд 66 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 80 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
67% (44 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
32% (21 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
66
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:13 01:37:08 23 60 02:37:18 00:02:37 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:31 01:05:34 43 6 00:05:24 00:00:54 Утсаар
00:02:27 02:42:42 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 32, Уянга - 34 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Бусад-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 33
2 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 39
3 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-14 19:44:38, Д.Очирбат, Арвайхээр