НЭВТРЭХ
2019.10.15 нд 46 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 59 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
78% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
22% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
46
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:09 01:22:38 16 44 03:31:55 00:04:48 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:21 02:10:52 30 2 00:01:35 00:00:47 Утсаар
00:04:38 03:33:30 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 26, Уянга - 20 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 13
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
3 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 25
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-7, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-16 10:38:01, Д.Очирбат, Арвайхээр