НЭВТРЭХ
2019.10.16 нд 63 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 65 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
71% (45 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
29% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
63
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:36 00:46:55 18 62 02:22:49 00:02:18 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:08 01:36:14 45 1 00:00:20 00:00:20 Утсаар
00:02:16 02:23:09 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 49, Уянга - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 11
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-11, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 16
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-5, 13
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 16
7 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-17 04:15:54, Д.Очирбат, Арвайхээр