НЭВТРЭХ
2019.10.18 нд 86 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 97 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
90% (77 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
10% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
86
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:08:58 00:17:57 2 85 03:30:08 00:02:28 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:18 03:14:12 84 1 00:02:01 00:02:01 Утсаар
00:02:28 03:32:09 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 40, Баянгол - 17, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 1, Хархорин - 27 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 4
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
4 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 6
5 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 15
6 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 10
7 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 19
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
11 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Бусад-2, НДШ тайлан өгөх-1, 22
12 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-5, 5
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 7
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-18 18:08:43, Д.Очирбат, Арвайхээр