НЭВТРЭХ
2019.10.21 нд 179 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 203 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
82% (146 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
18% (33 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
179
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:07:52 03:48:11 29 172 14:52:27 00:05:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:31 11:18:46 150 7 00:14:30 00:02:04 Утсаар
00:05:04 15:06:57 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 63, Богд - 16, Батөлзий - 1, Баянгол - 12, Есөнзүйл - 4, Өлзийт - 11, Зүүнбаян-Улаан - 10, Тарагт - 5, Төгрөг - 7, Уянга - 44, Хархорин - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, 13
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
3 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 20
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 9
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 12
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 7
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 17
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 10
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 20
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 5
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 7
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-10, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 50
16 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
17 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-21 18:22:22, Д.Очирбат, Арвайхээр