НЭВТРЭХ
2019.10.22 нд 129 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 143 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
84% (108 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
16% (21 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
129
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:46 01:21:11 17 122 06:24:18 00:03:09 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:51 05:19:53 112 7 00:16:46 00:02:23 Утсаар
00:03:06 06:41:04 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 49, Баян-Өндөр - 6, Богд - 14, Батөлзий - 1, Баянгол - 10, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 8, Өлзийт - 2, Зүүнбаян-Улаан - 9, Тарагт - 6, Уянга - 22 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 13
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, 1
4 Лхамсүрэн.Цэ
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 15
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 3
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
11 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
12 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 8
13 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 3
14 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 10
15 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 16
16 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 6
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Зөвөлгөө /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 24
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Зөвөлгөө /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 18
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-22 18:02:56, Д.Очирбат, Арвайхээр