НЭВТРЭХ
2019.10.23 нд 122 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 137 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (104 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
122
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:29 00:16:26 11 119 04:42:52 00:02:22 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:26 04:31:18 111 3 00:04:52 00:01:37 Утсаар
00:02:21 04:47:44 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 57, Бүрд - 5, Богд - 11, Баянгол - 3, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 5, Зүүнбаян-Улаан - 10, Сант - 1, Тарагт - 14, Төгрөг - 1, Уянга - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 4
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-14, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 27
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
8 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 8
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
11 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 5
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-6, 10
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 13
14 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 14
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 15
18 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, 18
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-23 21:14:25, Д.Очирбат, Арвайхээр