НЭВТРЭХ
2019.10.24 нд 165 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 182 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (140 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (25 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
165
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:54 01:10:54 12 162 07:31:09 00:02:47 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:30 06:24:31 153 3 00:04:16 00:01:25 Утсаар
00:02:45 07:35:25 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 57, Баян-Өндөр - 10, Бүрд - 10, Богд - 8, Баянгол - 2, Зүүнбаян-Улаан - 17, Тарагт - 17, Төгрөг - 4, Уянга - 36, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 25
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 12
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 5
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, 9
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 10
9 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-6, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 13
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 3
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 17
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 18
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-17, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Бусад-2, НДШ тайлан өгөх-1, 40
16 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 2
17 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 2
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-25 11:23:42, Д.Очирбат, Арвайхээр