НЭВТРЭХ
2019.10.25 нд 221 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 240 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
82% (182 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
17% (38 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
221
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:18 01:50:44 48 218 07:13:09 00:01:59 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:56 05:36:29 173 3 00:14:04 00:04:41 Утсаар
00:02:01 07:27:13 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 117, Баян-Өндөр - 8, Бүрд - 10, Богд - 20, Баянгол - 3, Гучин-Ус - 2, Зүүнбаян-Улаан - 9, Тарагт - 7, Төгрөг - 6, Уянга - 35, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 4
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Бусад-1, 4
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-29, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДШ тайлан өгөх-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, 66
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 13
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 12
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 7
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Тодорхойлолт авах-4, 12
8 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 10
9 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 12
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 3
11 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, 9
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 21
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 7
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-20, Бусад-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 37
17 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
18 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 11
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-25 17:52:20, Д.Очирбат, Арвайхээр