НЭВТРЭХ
2019.10.28 нд 270 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 301 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
84% (227 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
16% (42 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
270
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:16 11:30:02 110 263 20:06:32 00:04:35 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:16 08:44:01 160 7 00:07:31 00:01:04 Утсаар
00:04:29 20:14:03 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 162, Бүрд - 10, Богд - 15, Батөлзий - 1, Баянгол - 4, Гучин-Ус - 3, Есөнзүйл - 1, Зүүнбаян-Улаан - 14, Тарагт - 11, Төгрөг - 8, Уянга - 39, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-33, НДД баталгаажуулах /заавал/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-11, Бусад-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-5, НДШ тайлан өгөх-3, 66
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 27
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 13
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-17, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-3, 40
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, 7
8 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 18
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
11 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 3
12 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Бусад-1, 1
13 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 14
14 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 15
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 11
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Бусад-3, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-17, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 43
18 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, 24
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-28 17:58:54, Д.Очирбат, Арвайхээр