НЭВТРЭХ
2019.10.29 нд 159 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 177 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
84% (133 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
16% (26 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
159
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:10:30 09:37:59 55 154 16:02:32 00:06:15 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:51 06:40:45 104 5 00:16:12 00:03:14 Утсаар
00:06:09 16:18:44 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 85, Бүрд - 15, Богд - 8, Батөлзий - 1, Баянгол - 6, Гучин-Ус - 2, Зүүнбаян-Улаан - 4, Тарагт - 13, Төгрөг - 3, Уянга - 21, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 35
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Бусад-2, 5
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 19
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 7
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДШ тайлан өгөх-1, 11
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 23
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 4
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 8
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 13
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 3
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-12, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 24
16 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
17 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Бусад-3, 12
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-30 02:53:47, Д.Очирбат, Арвайхээр