НЭВТРЭХ
2019.10.30 нд 127 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 135 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
78% (99 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
21% (27 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
127
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:59 00:59:51 20 124 28:02:07 00:13:33 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:15:15 27:11:54 107 3 00:09:38 00:03:12 Утсаар
00:13:19 28:11:45 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 62, Баян-Өндөр - 2, Бүрд - 3, Баянгол - 1, Гучин-Ус - 1, Есөнзүйл - 4, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 8, Төгрөг - 6, Уянга - 28, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 8
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 14
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 16
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 2
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
8 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 6
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
11 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 4
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-2, 3
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 8
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 6
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-15, 29
17 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
18 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, 13
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-01 09:27:05, Д.Очирбат, Арвайхээр