НЭВТРЭХ
2019.10.31 нд 155 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 172 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
86% (133 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
14% (22 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
155
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:22 01:17:27 23 144 29:30:27 00:12:17 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:12:52 28:19:57 132 11 00:06:57 00:00:37 Утсаар
00:11:28 29:37:24 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 76, Баян-Өндөр - 3, Бүрд - 8, Богд - 9, Баянгол - 2, Есөнзүйл - 6, Өлзийт - 3, Зүүнбаян-Улаан - 5, Сант - 1, Тарагт - 7, Төгрөг - 4, Уянга - 28, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
2 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-10, 21
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Бусад-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 26
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 9
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Тодорхойлолт авах-2, 9
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
8 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 13
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 3
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 8
11 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 9
14 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДШ тайлан өгөх-2, 7
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Бусад-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 32
18 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
19 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
20 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Бусад-1, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-01 09:27:12, Д.Очирбат, Арвайхээр