НЭВТРЭХ
2019.11.01 нд 118 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 128 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (100 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
118
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:45 01:22:56 30 115 10:25:06 00:05:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:15 09:10:50 88 3 00:08:40 00:02:53 Утсаар
00:05:22 10:33:46 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 63, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 1, Богд - 4, Батөлзий - 2, Баянгол - 2, Гучин-Ус - 1, Зүүнбаян-Улаан - 1, Нарийнтээл - 2, Тарагт - 8, Төгрөг - 6, Уянга - 21, Хужирт - 2, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
3 Жаргалмаа.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Бусад-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДШ тайлан өгөх-2, 18
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тодорхойлолт авах-1, 11
6 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
8 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
9 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
10 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 3
11 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
12 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
13 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 4
14 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Бусад-1, 2
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-6, 8
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 6
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 22
18 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
19 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 3
20 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тодорхойлолт авах-1, 1
21 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 5
22 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-01 18:04:18, Д.Очирбат, Арвайхээр