НЭВТРЭХ
2019.11.04 нд 237 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

26 төрлийн үйлчилгээг 253 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
88% (208 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
12% (29 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
237
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:19:04 13:59:33 44 221 23:59:30 00:06:30 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:13 10:22:54 193 16 00:22:57 00:01:26 Утсаар
00:06:10 24:22:27 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 71, Баян-Өндөр - 4, Бүрд - 3, Богд - 12, Батөлзий - 2, Баянгол - 9, Есөнзүйл - 2, Зүүнбаян-Улаан - 10, Нарийнтээл - 6, Сант - 2, Тарагт - 13, Төгрөг - 36, Уянга - 35, Хайрхандулаан - 26, Хужирт - 3, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-10, Зөвөлгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 30
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДШ тайлан өгөх-3, 12
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, Тодорхойлолт авах-1, 7
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
7 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 10
10 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 11
12 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 13
13 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Бусад-5, 6
14 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
15 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 14
16 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-16, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, 36
17 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-14, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 36
18 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, АЖНД баталгаажилтын хуудас-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, 27
19 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, 5
20 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
21 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
22 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 21
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-04 21:13:15, Д.Очирбат, Арвайхээр