НЭВТРЭХ
2019.11.05 нд 145 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

24 төрлийн үйлчилгээг 163 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
83% (121 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
17% (24 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
145
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:48 01:45:48 22 135 08:39:53 00:03:51 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:34 07:19:05 123 10 00:25:00 00:02:30 Утсаар
00:03:45 09:04:53 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 43, Бүрд - 4, Богд - 11, Баянгол - 10, Гучин-Ус - 3, Зүүнбаян-Улаан - 9, Нарийнтээл - 13, Сант - 1, Тарагт - 9, Төгрөг - 8, Уянга - 20, Хайрхандулаан - 13, Хужирт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 18
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 6
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 6
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 11
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 9
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-13, 13
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 9
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-2, 22
16 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 17
17 Байгалмаа.Чо
(Хужирт)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
18 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
19 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, 13
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-06 03:11:07, Д.Очирбат, Арвайхээр