НЭВТРЭХ
2019.11.06 нд 81 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 87 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
89% (72 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
11% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
81
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:05:03 00:30:21 6 78 02:45:47 00:02:07 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:49 02:16:52 75 3 00:01:26 00:00:28 Утсаар
00:02:03 02:47:13 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 19, Богд - 16, Батөлзий - 2, Баянгол - 5, Гучин-Ус - 2, Есөнзүйл - 1, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 10, Тарагт - 8, Төгрөг - 9, Уянга - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 6
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 8
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
7 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 7
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 16
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 11
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 8
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 9
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 4
14 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 5
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-07 10:24:56, Д.Очирбат, Арвайхээр