НЭВТРЭХ
2019.11.07 нд 87 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 92 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
92% (80 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
7% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
87
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:00 01:18:07 13 82 05:46:04 00:04:13 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:41 04:32:53 74 4 00:02:57 00:00:44 Утсаар
00:04:02 05:51:00 1 00:01:59 00:01:59 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 36, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 1, Богд - 9, Баянгол - 4, Нарийнтээл - 6, Тарагт - 9, Төгрөг - 9, Уянга - 11, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-3, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 18
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 12
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Бусад-2, 6
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 9
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 9
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 11
12 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
13 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-08 11:07:06, Д.Очирбат, Арвайхээр