НЭВТРЭХ
2019.11.08 нд 86 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 95 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
80% (69 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
20% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
86
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:59 01:54:39 23 82 03:52:26 00:02:50 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:01 02:07:24 63 4 00:09:37 00:02:24 Утсаар
00:02:48 04:02:03 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 39, Бүрд - 1, Богд - 13, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 3, Нарийнтээл - 7, Тарагт - 8, Төгрөг - 4, Уянга - 9, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДШ тайлан өгөх-3, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 31
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
4 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 3
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 14
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Бусад-2, 7
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 8
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 4
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 10
12 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тодорхойлолт авах-1, 1
13 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-08 17:46:44, Д.Очирбат, Арвайхээр