НЭВТРЭХ
2019.11.11 нд 106 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

19 төрлийн үйлчилгээг 124 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (90 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (16 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
106
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:00 01:36:07 24 100 04:32:05 00:02:43 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:13 03:02:40 82 6 00:06:42 00:01:07 Утсаар
00:02:37 04:38:47 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 45, Баян-Өндөр - 2, Бүрд - 6, Богд - 10, Баянгол - 9, Гучин-Ус - 2, Өлзийт - 6, Сант - 1, Тарагт - 9, Төгрөг - 12, Уянга - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Бусад-1, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, 23
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 6
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 9
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
7 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 7
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тодорхойлолт авах-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 11
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /СД/-2, 6
11 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 11
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 10
14 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 18
15 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Бусад-1, 4
16 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
17 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-12 09:15:35, Д.Очирбат, Арвайхээр