НЭВТРЭХ
2019.11.12 нд 101 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 123 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
89% (90 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
11% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
101
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:10 00:44:26 14 85 05:30:46 00:03:53 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:35 05:12:04 87 14 00:23:43 00:01:41 Утсаар
00:03:31 05:56:30 2 00:02:01 00:01:00 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 29, Бүрд - 3, Богд - 3, Баянгол - 2, Нарийнтээл - 1, Тарагт - 8, Төгрөг - 3, Уянга - 16, Хайрхандулаан - 36 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 5
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 14
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 1
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 4
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Бусад-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 16
13 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Зөвөлгөө /бусад/-4, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 50
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-13 19:44:37, Д.Очирбат, Арвайхээр