НЭВТРЭХ
2019.11.13 нд 69 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 72 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
93% (64 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
7% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
69
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:13 00:58:11 18 67 04:20:13 00:03:53 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:59 03:23:46 51 2 00:01:44 00:00:52 Утсаар
00:03:47 04:21:57 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 34, Богд - 6, Батөлзий - 3, Баянгол - 4, Гучин-Ус - 2, Тарагт - 5, Төгрөг - 1, Уянга - 14 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 20
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-3, 6
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тодорхойлолт авах-1, 3
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Тодорхойлолт авах-1, 4
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 4
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 6
9 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 5
10 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
11 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 14
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-13 19:44:44, Д.Очирбат, Арвайхээр