НЭВТРЭХ
2019.11.14 нд 66 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 72 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
77% (51 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
23% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
66
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:56 00:35:17 12 65 02:32:56 00:02:21 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:11 01:58:12 54 1 00:00:33 00:00:33 Утсаар
00:02:19 02:33:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 34, Бүрд - 2, Богд - 3, Гучин-Ус - 1, Нарийнтээл - 9, Тарагт - 8, Төгрөг - 3, Уянга - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 13
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 5
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 6
6 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-5, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 9
10 Оюун.Ша
(Тарагт)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 8
11 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 4
12 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, 6
13 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 9
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-15 09:21:17, Д.Очирбат, Арвайхээр