НЭВТРЭХ
2019.11.15 нд 110 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 124 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
84% (92 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (17 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
110
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:38 01:49:19 30 108 05:17:26 00:02:56 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:37 03:29:31 80 2 00:01:24 00:00:42 Утсаар
00:02:53 05:18:50 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 60, Баян-Өндөр - 2, Богд - 5, Баянгол - 4, Гучин-Ус - 2, Нарийнтээл - 5, Тарагт - 6, Төгрөг - 3, Уянга - 23 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-1, 2
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 32
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 8
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-7, Тодорхойлолт авах-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 3
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
8 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 2
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 6
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 7
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-2, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-14, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 29
14 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-16 08:25:05, Д.Очирбат, Арвайхээр