НЭВТРЭХ
2019.11.18 нд 90 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 106 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
83% (75 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
17% (15 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
90
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:24 01:04:51 19 85 04:52:31 00:03:26 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:17 03:53:44 71 5 00:06:04 00:01:12 Утсаар
00:03:19 04:58:35 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 42, Баян-Өндөр - 1, Бүрд - 3, Богд - 8, Батөлзий - 1, Баянгол - 11, Нарийнтээл - 1, Тарагт - 9, Төгрөг - 2, Уянга - 12 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, 4
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 13
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 10
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 5
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /СД/-1, 1
7 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 4
8 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 11
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 8
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-1, 1
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 10
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Бусад-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 16
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 17
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-22 11:31:59, Д.Очирбат, Арвайхээр