НЭВТРЭХ
2019.11.19 нд 48 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 49 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
92% (44 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
6% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
48
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:23 00:23:55 10 44 01:15:58 00:01:43 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:30 00:57:04 38 4 00:05:01 00:01:15 Утсаар
00:01:41 01:20:59 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 19, Баян-Өндөр - 1, Богд - 6, Баянгол - 4, Зүүнбаян-Улаан - 8, Нарийнтээл - 4, Тарагт - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 4
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 8
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 6
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 4
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 6
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-22 11:32:08, Д.Очирбат, Арвайхээр