НЭВТРЭХ
2019.11.20 нд 72 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 84 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
92% (66 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
8% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
72
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:27 00:46:51 19 69 03:04:31 00:02:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:39 02:20:44 53 3 00:03:04 00:01:01 Утсаар
00:02:36 03:07:35 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 27, Бүрд - 4, Богд - 3, Баянгол - 5, Гучин-Ус - 2, Нарийнтээл - 3, Тарагт - 4, Төгрөг - 8, Уянга - 16 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 22
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 4
3 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 5
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 6
5 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 5
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-1, 10
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 17
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 7
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-22 11:32:17, Д.Очирбат, Арвайхээр