НЭВТРЭХ
2019.11.21 нд 107 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 113 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (107 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
107
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:04:36 01:09:08 15 102 03:20:02 00:01:57 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:33 02:23:33 92 4 00:12:15 00:03:03 Утсаар
00:01:59 03:32:41 1 00:00:24 00:00:24 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 30, Богд - 9, Баянгол - 3, Гучин-Ус - 1, Өлзийт - 1, Зүүнбаян-Улаан - 11, Нарийнтээл - 16, Сант - 1, Тарагт - 6, Уянга - 29 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-5, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 6
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 13
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-4, 4
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
6 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
7 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 11
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 11
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-11, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 16
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 6
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, 29
14 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 8
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-22 11:32:28, Д.Очирбат, Арвайхээр