НЭВТРЭХ
2019.11.22 нд 85 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 96 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (85 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
85
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:41 00:10:11 6 83 03:01:34 00:02:11 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:17 03:00:47 79 2 00:09:24 00:04:42 Утсаар
00:02:14 03:10:58 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 43, Батөлзий - 1, Гучин-Ус - 1, Зүүнбаян-Улаан - 6, Нарийнтээл - 7, Тарагт - 9, Уянга - 18 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-3, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 22
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 6
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 7
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 9
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 22
10 Тогоосүрэн.Жа
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 17
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-22 17:03:29, С.Дуламсүрэн, Арвайхээр