НЭВТРЭХ
2019.11.25 нд 147 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

25 төрлийн үйлчилгээг 167 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (134 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (13 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
147
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:07:10 02:37:42 22 143 08:45:46 00:03:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:58 06:11:03 125 3 00:02:37 00:00:52 Утсаар
00:03:35 08:48:45 1 00:00:22 00:00:22 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 46, Богд - 17, Баянгол - 8, Гучин-Ус - 1, Нарийнтээл - 26, Сант - 1, Тарагт - 10, Уянга - 33, Хайрхандулаан - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 18
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 11
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
9 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 21
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-24, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 26
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
13 Оюун.Ша
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 10
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-14, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Бусад-2, Зөвөлгөө /бусад/-2, 35
15 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 10
16 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-25 23:53:12, Д.Очирбат, Арвайхээр