НЭВТРЭХ
2019.11.28 нд 97 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 110 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (89 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
97
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:15 00:27:00 12 89 03:38:33 00:02:27 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:26 03:27:53 85 8 00:16:20 00:02:02 Утсаар
00:02:25 03:54:53 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 20, Богд - 16, Батөлзий - 4, Баянгол - 3, Зүүнбаян-Улаан - 10, Нарийнтээл - 14, Тарагт - 5, Төгрөг - 6, Уянга - 15, Хайрхандулаан - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-5, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 5
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
6 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 18
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-10, НДШ тайлан өгөх-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 14
11 Оюун.Ша
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
12 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 9
13 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 15
14 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 7
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-28 15:28:59, Ц.Галбадрах, Хужирт