НЭВТРЭХ
2019.11.29 нд 106 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 118 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (91 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
106
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:03 00:32:55 16 98 04:35:00 00:02:48 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:45 04:08:38 90 8 00:06:33 00:00:49 Утсаар
00:02:39 04:41:33 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 34, Бүрд - 1, Богд - 15, Баянгол - 6, Есөнзүйл - 3, Зүүнбаян-Улаан - 13, Тарагт - 8, Төгрөг - 3, Уянга - 16, Хайрхандулаан - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 17
2 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, 1
3 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 6
5 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 13
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 15
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДШ тайлан өгөх-1, 8
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, 17
11 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 10
12 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /СД/-3, Бусад-1, 24
НИЙТЭЛСЭН : 2019-11-29 16:56:29, Ц.Галбадрах, Хужирт