НЭВТРЭХ
2019.12.04 нд 115 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 123 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (115 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
115
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:33 00:43:46 28 112 05:44:24 00:03:04 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:29 05:03:22 87 3 00:02:44 00:00:54 Утсаар
00:03:01 05:47:08 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 44, Бүрд - 1, Богд - 15, Баянгол - 8, Гучин-Ус - 2, Зүүнбаян-Улаан - 12, Нарийнтээл - 6, Сант - 1, Тарагт - 5, Төгрөг - 6, Уянга - 15 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 17
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, 1
5 Сувдаа.Ба
(Бүрд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 8
7 Баттулга.Цэ
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
8 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 12
9 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 17
10 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 6
11 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
12 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 5
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 6
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 15
15 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 14
16 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 15
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-05 09:17:12, Д.Очирбат, Арвайхээр