НЭВТРЭХ
2019.12.05 нд 77 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 88 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (77 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
77
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:22 01:11:23 30 73 03:04:58 00:02:32 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:28 01:56:21 47 2 00:00:58 00:00:29 Утсаар
00:02:26 03:07:44 2 00:01:48 00:00:54 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 41, Баян-Өндөр - 2, Баянгол - 1, Зүүнбаян-Улаан - 4, Нарийнтээл - 5, Тарагт - 6, Төгрөг - 2, Уянга - 16 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 14
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-2, 2
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-5, 5
8 Оюун.Ша
(Тарагт)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 6
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 2
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 19
11 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 11
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-06 09:29:33, Д.Очирбат, Арвайхээр